Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông Báo Thường Niên

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SV NĂM HỌC 2017-2018

Để tổng kết công tác sinh viên năm học 2016 – 2017 và triển khai các hoạt động trong năm học 2017 – 2018, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên kính gửi Khoa nội dung các công việc cụ thể cần triển khai.

Xem tiếp...

Biên bản tổng hợp ý kiến buổi gặp gỡ SV K2016 cơ sở Dĩ An - Bình Dương

Phòng CTCT-SV kính chuyển đến Thầy cô và SV biên bản tổng hợp ý kiến buổi gặp gỡ SV K2016 cơ sở Dĩ An - Bình Dương năm học 2016-2017. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào đề nghị SV vui lòng liên hệ P.CTCT-SV hoặc email về địa chỉ: ctctsv@hcmut.edu.vn để được giải đáp.

Xem tiếp...

TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CỦA BUỔI GẶP GỠ SV K2016 CƠ SỞ DĨ AN - BÌNH DƯƠNG

Năm học 2016 – 2017 sắp kết thúc, lãnh đạo nhà trường sẽ tổ chức buổi gặp gỡ SV K2016 đang học tại cơ sở Dĩ An – Bình Dương để trao đổi lắng nghe một số ý kiến phản hồi từ sinh viên. Thời gian, địa điểm tổ chức: - Thời gian: 08h00 thứ bảy ngày 03/6/2017; - Địa điểm: Hội trường nhà H1 Cơ sở Dĩ An – Bình Dương. Phòng CTCT-SV đã tổng hợp và gửi các đơn vị liên quan trả lời 12 câu hỏi của SV.

Xem tiếp...

Thông báo nhận hồ sơ hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM – Đối tượng Quỹ 156 năm học 2016-2017

Căn cứ công văn hướng dẫn số 1782/HD-LĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2007 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho SV các trường Cao đẳng, Đại học thuộc diện hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM, trường thông báo việc xét hồ sơ năm học 2016 – 2017 như sau :

Xem tiếp...