Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo

Thông báo Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Trường phối hợp với Ban Liên lạc Cựu SV Cơ khí CK82 tổ chức thực hiện chương trình Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa. Mục tiêu của chương trình này nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được mượn tiền đóng học phí trong thời gian học tại trường, tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành việc học tập và rèn luyện của mình.

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký tham dự buổi giới thiệu chương trình trao đổi tín chỉ với các trường Đại học Đông Nam Á

Thông báo đăng ký tham dự buổi giới thiệu chương trình trao đổi tín chỉ với các trường Đại học Đông Nam Á

Xem tiếp...