Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo

Quyết định xét hỗ trợ học phí khó khăn đột xuất cho SV hệ chính quy HK192

Phòng CTCT-SV thông báo quyết định và danh sách SV được xét hỗ trợ học phí khó khăn đột xuất cho SV hệ chính quy HK192. Số tiền SV được hỗ trợ theo danh sách, Phòng CTCT-SV sẽ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng OCB của SV.

Xem tiếp...

Góp ý dự thảo Nội quy học đường trường Đại học Bách khoa

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 01/02/2008 của Hiệu trưởng về việc ban hành Nội quy học đường của trường Đại học Bách khoa, Phòng CTCT – SV soạn dự thảo Nội quy học đường trường Đại học Bách khoa thay thế Nội quy học đường theo Quyết định số 43/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 01/02/2008, để phù hợp với các hoạt động sinh viên của trường trong giai đoạn hiện nay. Các ý kiến đóng góp gửi về Phòng CTCT-SV trước ngày 14/6/2019 (thứ sáu).

Xem tiếp...

Thông báo tổ chức Hội nghị Sinh viên trường năm học 2018-2019

Thông báo tổ chức Hội nghị Sinh viên trường năm học 2018-2019

Xem tiếp...

Thông báo Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Trường phối hợp với Ban Liên lạc Cựu SV Cơ khí CK82 tổ chức thực hiện chương trình Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa. Mục tiêu của chương trình này nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được mượn tiền đóng học phí trong thời gian học tại trường, tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành việc học tập và rèn luyện của mình.

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký tham dự buổi giới thiệu chương trình trao đổi tín chỉ với các trường Đại học Đông Nam Á

Thông báo đăng ký tham dự buổi giới thiệu chương trình trao đổi tín chỉ với các trường Đại học Đông Nam Á

Xem tiếp...