Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Sinh Hoạt Công Dân

Thông báo lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2018-2019

Theo kế hoạch năm học 2018 - 2019, nhà trường tổ chức cho sinh viên (SV) Sinh hoạt Công dân (SHCD) định kỳ đợt 1 được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (25/8, 26/8, 08/9, 15/9, 16/9/2018) tại Hội trường A5 và Hội trường Nhà Điều hành ĐHQG HCM. Tuần sinh hoạt là bắt buộc đối với tất cả các SV K2016, K2017, Kiến trúc K2015, 2016, 2017 và Việt – Pháp K2015, 2016, 2017. Sinh viên không tham gia SHCD định kỳ sẽ không được đăng ký môn học HK 2/2018-2019 (học kỳ chính).

Xem tiếp...