Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Sinh Hoạt Công Dân

Thông báo danh sách SV không tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2019 - 2020

Thông báo danh sách SV không tham gia sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2019 - 2020

Xem tiếp...

Thông báo hủy lịch SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2019-2020 cho SV học ở cơ sở Dĩ An - Bình Dương ngày 26, 27/10/2019

Phòng CTCT-SV thông báo hủy lịch SHCD định kỳ đợt 1 năm học 2019 – 2020 cho sinh viên học tại cơ sở Dĩ An – Bình Dương, tổ chức ngày 26, 27/10/2019 tại Hội trường Trần Chí Đáo.

Xem tiếp...

TB tổ chức sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2019 - 2020

Theo kế hoạch năm học 2019 - 2020, nhà trường tổ chức sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho sinh viên (SV) K2016, SV TT. Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp K2017, SV Kiến trúc K2015, SV PFIEV K2015.

Xem tiếp...

Thông báo thay đổi lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên đang học tại CS Dĩ An - Bình Dương

Thông báo thay đổi lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên đang học tại CS Dĩ An - Bình Dương

Xem tiếp...

Thông báo lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2019-2020

Theo kế hoạch năm học 2019 - 2020, nhà trường tổ chức cho sinh viên (SV) Sinh hoạt Công dân (SHCD) định kỳ đợt 1 được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (24/8, 25/8, 07/9, 14/9, 15/9/2019) Tuần sinh hoạt là bắt buộc đối với tất cả các SV K2017, K2018, Kiến trúc K2016, 2017, 2018 và Việt – Pháp K2016, 2017, 2018. Sinh viên không tham gia SHCD định kỳ sẽ không được đăng ký môn học HK 2/2019-2020 (học kỳ chính).

Xem tiếp...