Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Sinh hoạt Công dân

Thông báo danh sách SV K2012, SV TT. BDCN K2014 không tham gia SHCD cuối khóa

Theo công văn số 160/ĐHBK-CTCT-SV ngày 23/8/2016 của Phòng CTCT – SV về việc tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho 3.367 sinh viên (SV) K2012, SV BDCN K2014 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, sau thời gian tổ chức vào ngày 18/9 và ngày 01/11/2016, Phòng CTCT – SV thống kê số lượng SV K2012, SV BDCN K2014 không tham gia SHCD cuối khóa là 182 SV (tính đến ngày 11/10/2016)

Xem tiếp...

Thông báo lịch SHCD cuối khóa dành cho SV K2012, SV TT. BDCN K2014

Theo kế hoạch năm học 2016 – 2017, nhà trường tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho SV K2012, SV TT. BDCN K2014 vào ngày 18/9 (chuyên đề 1) và ngày 01/10/2016 (chuyên đề 2).

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên bị tạm dừng học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 vì không tham gia SHCD định kỳ đợt 2

Căn cứ số lượng sinh viên K2012 – K2014 tham gia tuần SHCD định kỳ đợt 2 vào các ngày 04 đến 16/1/2016

Xem tiếp...

Thông báo nhận tiền sinh hoạt lớp SV không chính quy

Căn cứ vào Quyết định số 141/QĐ-ĐHBK-ĐT và Quyết định số 143/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 03/3/2016 về việc cấp tiền sinh hoạt cho các lớp hệ Vừa làm Vừa học học kỳ II năm học 2014-2015 (HK 142) và học kỳ I năm học 2015-2016 (HK 151).

Xem tiếp...

Thông báo tổ chức Hội nghị sinh viên trường năm học 2015-2016

Theo kế hoạch công tác hàng năm, Phòng CTCT-SV phối hợp các đơn vị trong trường tổ chức Hội nghị Sinh viên năm học 2015 – 2016

Xem tiếp...