Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Sinh hoạt Công dân

DSSV vắng tham gia SHCD và tham gia SHCD trái buổi đợt 2 năm học 2016-2017

Sau thời gian phản hồi, Phòng CTCT-SV chốt danh sách SV không tham gia SHCD định kỳ và tham gia SHCD định kỳ trái buổi cập nhật đến ngày 17/3/2017.

Xem tiếp...

Thông báo danh sách SV K2012, SV TT. BDCN K2014 không tham gia SHCD cuối khóa

Theo công văn số 160/ĐHBK-CTCT-SV ngày 23/8/2016 của Phòng CTCT – SV về việc tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho 3.367 sinh viên (SV) K2012, SV BDCN K2014 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, sau thời gian tổ chức vào ngày 18/9 và ngày 01/11/2016, Phòng CTCT – SV thống kê số lượng SV K2012, SV BDCN K2014 không tham gia SHCD cuối khóa là 182 SV (tính đến ngày 11/10/2016)

Xem tiếp...

Thông báo lịch SHCD cuối khóa dành cho SV K2012, SV TT. BDCN K2014

Theo kế hoạch năm học 2016 – 2017, nhà trường tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho SV K2012, SV TT. BDCN K2014 vào ngày 18/9 (chuyên đề 1) và ngày 01/10/2016 (chuyên đề 2).

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên bị tạm dừng học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 vì không tham gia SHCD định kỳ đợt 2

Căn cứ số lượng sinh viên K2012 – K2014 tham gia tuần SHCD định kỳ đợt 2 vào các ngày 04 đến 16/1/2016

Xem tiếp...