Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Sinh hoạt Công dân

Lịch sinh hoạt công dân cuối khóa cho SV K2013, K2014, SV BDCN K2015

Theo kế hoạch năm học 2017 – 2018, nhà trường tổ chức đợt sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa cho SV K2013, K2014, SV TT. BDCN K2015 vào ngày 23, 24/9 (chuyên đề 1); ngày 30/9 và 07/10 (chuyên đề 2).

Xem tiếp...

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA 2017

Theo kế hoạch năm học 2017 – 2018, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo lịch tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa K2017 được tổ chức từ ngày 14/8/2017 đến ngày 17/8/2017 tại Hội trường A5 – Cơ sở 268 Lý Thường Kiệt, P14, Q10.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH SHCD ĐỊNH KỲ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2017-2018

Theo kế hoạch năm học 2017 – 2018, Phòng CTCT-SV đã ban hành công văn số 85 ngày 15/5/2017 về việc thông báo lịch phân bổ tuần sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2017 -2018, tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (19/8, 20/8, 26/8, 27/8 và ngày 09/9/2017). Theo công văn số 100 ngày 07/6/2017 của Trường về việc thông báo thay đổi lịch nghỉ hè 2017 (thời gian nghỉ hè từ ngày 10/7/2017 đến ngày 20/8/2017), P. CTCT-SV thông báo thay đổi lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1, tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (26/8, 27/8 và 09, 10, 16/9/2017).

Xem tiếp...

Lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 1 năm học 2017-2018

Theo kế hoạch năm học 2017 - 2018, nhà trường tổ chức cho sinh viên (SV) Sinh hoạt Công dân (SHCD) định kỳ đợt 1 được tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (19/8, 20/8, 26/8, 27/8 và ngày 09/9/2017) Tuần sinh hoạt là bắt buộc đối với tất cả các SV K2015 - K2016, Kiến trúc K2014, 2015, 2016 và Việt – Pháp K2014, 2015, 2016. Sinh viên không tham gia SHCD định kỳ sẽ không được đăng ký môn học HK 2/2017-2018 (học kỳ chính).

Xem tiếp...

DSSV vắng tham gia SHCD và tham gia SHCD trái buổi đợt 2 năm học 2016-2017

Sau thời gian phản hồi, Phòng CTCT-SV chốt danh sách SV không tham gia SHCD định kỳ và tham gia SHCD định kỳ trái buổi cập nhật đến ngày 17/3/2017.

Xem tiếp...