Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Sinh hoạt Công dân

Danh sách SV không tham gia SHCD định kỳ đợt 2 năm học 2017-2018

Sau thời gian cho sinh viên phản hồi, Phòng CTCT-SV thông báo danh sách SV không tham gia SHCD định kỳ đợt 2 năm học 2017-2018 (cập nhật đến ngày 13/4/2018). Những sinh viên có tên trong danh sách sẽ bị xử lý theo quy định: không được đăng ký môn học HK 1/2018-2019 (học kỳ chính).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017-2018

Theo kế hoạch năm học 2017 – 2018, tuần Sinh hoạt Công dân định kỳ đợt 2 dành cho sinh viên K2015, K2016, Kiến trúc K2014, 2015, 2016 và Việt – Pháp K2014, 2015, 2016 sẽ tổ chức từ ngày 08/01/2018 đến 14/01/2018 (SHCD định kỳ đợt 1 đã tổ chức vào các ngày 26, 27/8 và 09, 10, 16/9/2017), Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo lịch phân bố tuần SHCD định kỳ đợt 2, cụ thể như sau.

Xem tiếp...