Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Bách khoa

Thông báo Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Trường phối hợp với Ban Liên lạc Cựu SV Cơ khí CK82 tổ chức thực hiện chương trình Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa HK 191

Xem tiếp...