Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Phòng dịch

Thông báo lịch phun thuốc diệt muỗi trong khuôn viên trường

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Xem tiếp...

Thông báo lịch phun thuốc diệt muỗi trong khuôn viên trường

Kính gửi : - Thủ Trưởng Các Đơn Vị - Các Công Đoàn Bộ Phận . Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu. Phòng CTCT – SV – Trạm y tế phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 10 đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, sốt xuất huyết do muỗi gây nên.

Xem tiếp...