Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Olympic

Kết quả Olympic Toàn quốc Sinh viên năm 2016

Trong tháng 4/2016, sinh viên trường đã tham dự các cuộc thi Olympic Sinh viên toàn quốc Toán học, Cơ học, Vật lý, Hóa học và Festival Kiến trúc.

Xem tiếp...