Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Olympic

Thông báo tổ chức thi Olympic Vật lý cấp trường 2020

Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên cấp trường sẽ tổ chức thi vào ngày 11/01/2020 (thứ bảy) tại Trường ĐH Bách khoa. Kỳ thi cấp trường sẽ tuyển chọn khoảng 10 SV để bồi dưỡng và chọn lọc thành lập đội tuyển của trường tham dự cuộc thi toàn quốc ở Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, dự kiến từ ngày 15 - 18/4/2020.

Xem tiếp...

Thông báo tổ chức thi Olympic Vật lý cấp trường 2019

Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên cấp trường sẽ tổ chức thi vào ngày 12/01/2019 (thứ bảy) tại Trường ĐH Bách khoa. Kỳ thi cấp trường sẽ tuyển chọn khoảng 10 SV để bồi dưỡng và chọn lọc thành lập đội tuyển của trường tham dự cuộc thi toàn quốc ở Trường ĐH Thủy Lợi – Hà Nội dự kiến từ ngày 17 - 20/4/2019.

Xem tiếp...