Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Miễn Giảm Học Phí

Quyết định MGHP học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Quyết định MGHP học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Xem tiếp...

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2020-2021

Xem tiếp...

Quyết định MGHP học kỳ 1 năm học 2020-2021

Quyết định MGHP học kỳ 1 năm học 2020-2021

Xem tiếp...

Hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí dành cho SV hệ đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí dành cho SV hệ đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021

Xem tiếp...

Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng CTCT-SV thông báo quyết định và danh sách sinh viên được xét MGHP HK 192 theo quy định.

Xem tiếp...

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 2/2019-2020

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên.

Xem tiếp...