Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Khám Sức Khoẻ CBVC

Thông báo lịch đăng ký khám sức khỏe CBVC trường năm 2018

Được sự đồng ý của BGH, Phòng CTCT -SV-Trạm Y Tế đã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM Cơ Sở 2 về khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Trường năm 2018

Xem tiếp...