Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Khám Sức Khoẻ CBVC

Thông báo lịch KSK định kỳ cho CBVC trường năm 2019

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và theo công văn số 181/ĐHBK–CTCT–SV ngày 11/09/2019 của Phòng CTCT–SV về việc khám sức khỏe định kỳ CBVC Trường năm 2019. Nay Phòng CTCT-SV- Trạm Y Tế thông báo lịch khám sức khỏe CBVC như sau :

Xem tiếp...

Thông báo lịch đăng ký khám sức khỏe CBVC trường năm 2019

Theo sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Trường sẽ phối hợp với Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Trường năm 2019.

Xem tiếp...

Thông báo lịch đăng ký khám sức khỏe CBVC trường năm 2018

Được sự đồng ý của BGH, Phòng CTCT -SV-Trạm Y Tế đã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM Cơ Sở 2 về khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Trường năm 2018

Xem tiếp...