Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Khám sức khỏe sinh viên

Thông báo khám sức khỏe định kỳ sinh viên khóa 2011 - 2012 - 2013 đợt 3

Theo thông báo số 38/ĐHBK-CTCT-SV ngày 03/03/2015 về việc khám sức khoẻ định kỳ cho SV các khoá 2011 – 2012 - 2013,

Xem tiếp...

Thông báo khám sức khỏe định kỳ sinh viên khóa 2011 - 2012 - 2013 đợt 2

Theo thông báo số 38/ĐHBK-CTCT-SV ngày 03/03/2015 về việc khám sức khoẻ định kỳ cho SV các khoá 2011 – 2012 - 2013

Xem tiếp...