Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Khám sức khỏe sinh viên

TB KSK ra trường cho sinh viên K.2013, K.2014 và BBDCN K.2015

Theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường và công văn số 215 /ĐHBK – CTCT - SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 17/11/2017 về việc khám sức khỏe ra trường cho sinh viên cuối khóa năm 2017.

Xem tiếp...

Thông báo khám sức khỏe định kỳ sinh viên năm 2017 khóa 2013 - 2014 - 2015

Phòng CTCT - SV - Trạm Y Tế thông báo khám sức khỏe định kỳ sinh viên năm 2017

Xem tiếp...

Thông báo lịch KSK cuối khóa cho sinh viên K.2012 và BDCN K.2014 năm 2016.

Để thực hiện tốt việc khám sức khoẻ theo quy định của nhà trường, Phòng CTCT – SV - Trạm y tế phối hợp với Phòng khám Đa khoa Đại Phước tổ chức đợt khám sức khoẻ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Khoá 2012 và Bảo dưỡng Công nghiệp Khóa 2014. Sinh viên không khám sức khoẻ cuối khóa sẽ được xem là chưa hoàn tất thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Xem tiếp...

Lịch khám sức khỏe SV đầu vào khóa 2016

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên – Trạm Y Tế thông báo lịch khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên đầu vào Khóa 2016.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ VÀ KSK định kỳ SV NĂM HỌC 2016

A. Ngày Đăng Ký: - Thời gian bắt đầu từ ngày 10/03/2016 --> 17/03/2016. - Địa điểm : Trạm Y Tế trường ( nhà B7 ), phòng 209 nhà H1 cơ sở 2 B. Ngày Khám Sức Khoẻ : 1. Địa Điểm khám: Trạm Y Tế trường ( nhà B7 ). Buổi sáng : 07h00 – 11h00 - Buổi chiều : 13h00 – 16h00. Ngày 02&03/04/2016 ( thứ 7, chủ nhật ) Ngày 09&10/04/2016 ( thứ 7, chủ nhật ) 2. Địa Điểm khám :Lầu 3, lầu 4 nhà H1 cơ sở 2. Ngày 23&24/04 /2014 ( thứ 7, chủ nhật ) Buổi sáng : 07h00 – 11h00 - Buổi chiều : 13h00 – 15h30.

Xem tiếp...

Thông báo lịch khám sức khoẻ cuối khoá SV K.2011 và BDCN K.2013 năm 2015

Để thực hiện tốt việc khám sức khoẻ theo quy định của nhà trường, Phòng CTCT – SV phối hợp với Phòng khám Đa khoa Đại Phước tổ chức đợt khám sức khoẻ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khoá 2011và BDCN K2013.

Xem tiếp...