Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Khám sức khỏe sinh viên

Thông báo lịch đăng ký và lịch khám sức khỏe định kỳ sinh viên các khóa

Thực hiện theo Thông tư số 14/2013/TT/BYT ngày 06/05/2013 Của Bộ Y Tế về việc “ Hướng dẫn khám sức khỏe “ và công văn số 32 / ĐHBK – CTCT- SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 08 / 03 / 2018 về việc khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên các khóa: K2015, K2016, Việt pháp K2014, Bộ môn Kiến trúc Khoa KTXD K2014.

Xem tiếp...

TB KSK ra trường cho sinh viên K.2013, K.2014 và BBDCN K.2015

Theo Quyết định số 2116/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng ban hành qui định y tế học đường và công văn số 215 /ĐHBK – CTCT - SV do Ban Giám Hiệu ký ngày 17/11/2017 về việc khám sức khỏe ra trường cho sinh viên cuối khóa năm 2017.

Xem tiếp...

Thông báo khám sức khỏe định kỳ sinh viên năm 2017 khóa 2013 - 2014 - 2015

Phòng CTCT - SV - Trạm Y Tế thông báo khám sức khỏe định kỳ sinh viên năm 2017

Xem tiếp...

Thông báo lịch KSK cuối khóa cho sinh viên K.2012 và BDCN K.2014 năm 2016.

Để thực hiện tốt việc khám sức khoẻ theo quy định của nhà trường, Phòng CTCT – SV - Trạm y tế phối hợp với Phòng khám Đa khoa Đại Phước tổ chức đợt khám sức khoẻ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Khoá 2012 và Bảo dưỡng Công nghiệp Khóa 2014. Sinh viên không khám sức khoẻ cuối khóa sẽ được xem là chưa hoàn tất thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Xem tiếp...

Lịch khám sức khỏe SV đầu vào khóa 2016

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên – Trạm Y Tế thông báo lịch khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên đầu vào Khóa 2016.

Xem tiếp...

Thông báo khám sức khỏe định kỳ sinh viên khóa 2011 - 2012 - 2013 đợt 3

Theo thông báo số 38/ĐHBK-CTCT-SV ngày 03/03/2015 về việc khám sức khoẻ định kỳ cho SV các khoá 2011 – 2012 - 2013,

Xem tiếp...