Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Khám sức khỏe nhân viên

Thông báo lịch khám sức khỏe CBVC nữ năm 2018

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Phòng CTCT-SV – Trạm Y Tế kết hợp với Ban Nữ Công trường liên hệ Bệnh viện Đại Học Y Dược khám sức khoẻ cho Cán bộ Viên chức Nữ năm 2018.

Xem tiếp...

Khám sức khỏe cho CBVC Nữ năm 2018

Được sự đồng ý của BGH. Phòng CTCT-SV - Trạm Y Tế đã liên hệ Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM Cơ sở 2 về khám sức khoẻ cho CBVC Nữ năm 2018 tại Trạm Y Tế Trường ( nhà B7 ).

Xem tiếp...

Thông báo khám sức khỏe CBVC nữ năm 2017

Phòng CTCT-SV- Trạm Y tế thông báo đăng ký khám sức khỏe CBVC nữ năm 2017

Xem tiếp...

Thông báo lịch KSK định kỳ cho CBVC trường năm 2016.

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu và theo công văn số 151/ĐHBK–CTCT–SV ngày 16/08/2016 của Phòng CTCT–SV về việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC Trường năm 2016. Nay Phòng CTCT-SV- Trạm Y Tế thông báo lịch khám sức khỏe CBVC như sau :

Xem tiếp...

ksk định kỳ cho CBVC trường năm 2016

Phòng CTCT-SV thông báo đề nghị Ban Chủ Nhiệm các Khoa, các Công Đoàn bộ phận, lập danh sách Thầy, Cô và CBVC có nhu cầu khám sức khỏe thì đăng ký cho đơn vị mình (ký tên vào bảng danh sách) gởi về cho Trạm Y Tế từ ngày 29/08 - 06/09/2016

Xem tiếp...