Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Datalogic năm học 2016-2017

Theo kết quả xét duyệt của Công ty Datalogic Việt Nam, P.CTCT – SV thông báo kết quả 11 sinh viên được nhận học bổng Datalogic năm học 2016 – 2017.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Toyota năm 2016

Theo kết quả xét duyệt của Quỹ Học bổng Toyota, P.CTCT – SV thông báo kết quả 09 SV nhận học bổng Toyota năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo nhận khen thưởng danh hiệu SV cá nhân và tập thể năm học 2015-2016

Căn cứ các Quyết định khen thưởng danh hiệu SV, Phòng CTCT-SV thông báo kết quả và mức khen thưởng đối với các danh hiệu SV/ tập thể SV năm học 2015 - 2016 như sau:

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Ninh Thuận năm 2016

Theo kết quả xét duyệt của Đại học Quốc Gia Tp.HCM, P.CTCT – SV thông báo kết quả 03 sinh viên nhận học bổng Ninh Thuận năm 2016.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau năm học 2016-2017

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ quỹ học bổng Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau về chương trình học bổng năm học 2016 – 2017 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xem tiếp...