Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo ứng tuyển giải thưởng Honda Y-E-S và giải Honda Y-E-S plus năm 2017

Giải thưởng Honda Y-E-S là giải thưởng thường niên do Công ty Honda Việt Nam và Quỹ Honda Foundation Nhật Bản, Viện Chiếu lược Chính sách Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) triển khai cho 10 trường Đại học Công nghệ hàng đầu tại Việt Nam gồm: ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng, ĐH Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM, ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG Tp.HCM, ĐH Quốc tế - ĐHQG Tp.HCM và ĐH Khoa học – ĐH Huế.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Vallet dành cho sinh viên, học viên sau đại học và nghiên cứu sinh năm 2017

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2017 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển giải thưởng Kova năm 2017

Giải thưởng KOVA do Ủy ban Giải thưởng KOVA trao tặng hằng năm với mục đích khuyến khích, động viên các sinh viên xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó, các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động xã hội tích cực hoặc có đề tài nghiên cứu Khoa học – Công nghệ mang tính ứng dụng cao trong xã hội.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Người bạn đồng hành

Căn cứ theo công văn số 12/DRD-Phòng Dự án/2017 của Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) trực thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc trao học bổng cho sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập,

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Panasonic năm 2017

Căn cứ theo công văn số 10-17/CV-PV của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc triển khai chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2017 cho sinh viên, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau:

Xem tiếp...