Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Người bạn đồng hành

Căn cứ theo công văn số 12/DRD-Phòng Dự án/2017 của Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) trực thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc trao học bổng cho sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập,

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Panasonic năm 2017

Căn cứ theo công văn số 10-17/CV-PV của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc triển khai chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2017 cho sinh viên, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Đồng hành kỳ 32 năm học 2016-2017

I. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành: Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2015-2016, quỹ đã trao được hơn 300 suất học bổng cho các sinh viên các trường đại học và các em học sinh lớp 12 ở Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Trong học kì II năm học 2016-2017, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng dành cho sinh viên tài năng vượt khó học giỏi năm 2017

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vương lên vượt khó học giỏi.

Xem tiếp...