Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Cơ hội học bổng và thực tập, làm việc tại Tập đoàn VNPT dành cho SV khoa KH&KT Máy tính

Cơ hội học bổng và thực tập, làm việc tại Tập đoàn VNPT dành cho SV khoa KH&KT Máy tính

Xem tiếp...

Thông báo lễ trao học bổng Lawrence S.Ting năm học 2018-2019

Thông báo lễ trao học bổng Lawrence S.Ting năm học 2018-2019

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng BFF năm 2018

Thông báo dự tuyển học bổng BFF năm 2018

Xem tiếp...

[KHẨN] Thông báo dự tuyển học bổng Toyota năm học 2018-2019

Phòng CTCT – SV có nhận được thông báo dự tuyển học bổng Toyota 2018 – 2019 dành cho sinh viên đang học 2 năm cuối (K2014, K2015), cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Pony Chung Invitation Scholarship năm 2018

Thông báo dự tuyển học bổng Pony Chung Invitation Scholarship năm 2018

Xem tiếp...