Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018-2019

Theo thông báo số 1801/TB-VSF của Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo học bổng cho sinh viên tỉnh Trà Vinh đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Kumho Asiana năm học 2018-2019

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana được thành lập vào ngày 6/12/2007 với mục đích đào tạo nhân tài và phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam. Trong 10 năm hoạt động vừa qua, Quỹ đã tiến hành trao học bổng cho hơn 1400 sinh viên Việt Nam. Năm 2018, Quỹ tiếp tục triển khai cấp học bổng cho tân sinh viên vượt khó, học giỏi.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng CDI năm học 2018-2019

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và Quỹ học bổng CDI về chương trình học bổng dành cho sinh viên ngành cầu đường năm học 2018 - 2019.

Xem tiếp...