Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Posco năm 2017

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh về chương trình học bổng POSCO TJ Park năm 2017.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Đồng hành kỳ 32

Phòng CTCT-SV vừa nhận được kết quả từ Ban Điều hành học bổng Đồng hành.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả xét duyệt và lễ trao học bổng Mobifone năm 2016

Theo kết quả xét duyệt của Đại học Quốc Gia Tp.HCM, P.CTCT – SV thông báo kết quả 05 sinh viên nhận học bổng Mobifone năm học 2016-2017.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Thakral In Sewa năm 2017

Từ năm 2011, Quỹ học bổng Thakral In Sewa đã tổ chức trao học bổng cho các SV có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi trong Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Kanden SS năm 2017

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Công ty Kanden System Solutions (KSS) thuộc Tập đoàn Kanden (Nhật Bản) và trường Đại học Bách khoa từ năm 2017 đến năm 2022, Quỹ học bổng Kanden sẽ trao các suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học trường có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc và đạo đức tốt.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Lawrence S.Ting năm học 2017-2018

Theo công văn số 08-2017/LSTF ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting, phòng CTCT-SV thông báo chương trình Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2017 – 2018 như sau:

Xem tiếp...