Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Lương Định Của năm học 2019-2020

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng về chương trình học bổng Lương Định Của năm học 2019 – 2020 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sóc Trăng.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Sumiden năm học 2019-2020

Thông báo dự tuyển học bổng Sumiden năm học 2019-2020

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Sacramento năm học 2019-2020

Thông báo dự tuyển học bổng Sacramento năm học 2019-2020

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Đạm Cà mau - Hạt ngọc mùa vàng năm học 2019 - 2020

Thông báo dự tuyển học bổng Đạm Cà mau - Hạt ngọc mùa vàng năm học 2019 - 2020

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Thakral In Sews Ltd năm 2019

Thông báo dự tuyển học bổng Thakral In Sews Ltd năm 2019

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng T.A năm học 2019-2020

Thông báo dự tuyển học bổng T.A năm học 2019-2020

Xem tiếp...