Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

THÔNG BÁO DỰ TUYỂN HỌC BỔNG SACRAMENTO NĂM HỌC 2017-2018

Chương trình học bổng Sacramento hằng năm trợ cấp một số học bổng cho SV nghèo hiếu học thuộc trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM. Trong năm học 2017-2018 này, được sự tài trợ của Nhóm chuyên viên Việt Nam tại Sacramento (VPA), D.O.V.E Fund, và các thân hữu dự kiến sẽ trợ cấp 60 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/suất.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017-2018

Theo thông báo số 1701/TB-VSF của Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo học bổng cho sinh viên tỉnh Trà Vinh đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng PONY CHUNG năm 2017

Theo thông báo của Quỹ học bổng Pony Chung thuộc Tập đoàn Hyundai - Hàn Quốc, Học bổng Pony Chung năm 2017 sẽ được trao cho sinh viên và học viên cao học của Trường.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO DỰ TUYỂN HỌC BỔNG LÊ SỞ MEMORIAL SCHOLARSHIP OF EXCELLENCE NĂM HỌC 2017-2018

Theo yêu cầu của Quỹ học bổng LÊ SỞ Memorial Scholarship of Excellence, phòng CTCT-SV thông báo chương trình Học bổng LÊ SỞ Memorial Scholarship of Excellence năm học 2017 – 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO DỰ TUYỂN HỌC BỔNG KUMHO ASIANA NĂM HỌC 2017-2018

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana được thành lập vào ngày 6/12/2007 với mục đích đào tạo nhân tài và phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam. Trong 10 năm hoạt động vừa qua, Quỹ đã tiến hành trao học bổng cho hơn 1400 sinh viên Việt Nam. Năm 2017, Quỹ tiếp tục triển khai cấp học bổng cho tân sinh viên vượt khó, học giỏi. Thông tin chi tiết về học bổng như sau

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CỰU SV BÁCH KHOA QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 2017-2018

Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu sinh viên Bách khoa tại Quảng Ngãi về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên có hộ khẩu tại Quảng Ngãi, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng

Xem tiếp...