Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo kết quả học bổng Cựu sinh viên Bách khoa Quảng Ngãi năm học 2017-2018

Căn cứ vào kết quả xét chọn, Phòng CTCT-SV thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Cựu SV Bách khoa Quảng Ngãi năm học 2017-2018

Xem tiếp...

Thông báo học bổng Đồng hành học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng Đồng hành học kỳ 1 năm học 2017-2018

Xem tiếp...

Kết quả học bổng Hiệp Phước (HIPC) năm 2017

Phòng CTCT-SV thông báo danh sách SV nhận học bổng Hiệp Phước (HIPC) năm 2017

Xem tiếp...

Kết quả học bổng Lawrence S.Ting năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV thông báo danh sách SV nhận học bổng Lawrence S.Ting năm học 2017-2018

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng JUKI năm học 2017-2018

Theo bản thỏa thuận ghi nhớ giữa trường và Công ty TNHH Juki Việt Nam về việc trao học bổng cho SV trường, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa hỗ trợ thông báo thông tin học bổng Juki cho SV được biết, cụ thể như sau: 1. Số suất và mức học bổng: 10 suất, 5.000.000 đồng/suất 2. Điều kiện nhận học bổng Sinh viên năm 3 (K2015) các ngành: - Điện – Điện tử (ưu tiên các ngành: Điện tử, Tự động) - Cơ khí (ưu tiên các ngành: Cơ điện tử, Thiết kế máy, Dệt may)

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Toyota năm 2017

Phòng CTCT – SV có nhận được thông báo dự tuyển học bổng Toyota 2017 – 2018 dành cho sinh viên đang học 2 năm cuối (K2013, K2014), cụ thể như sau: 1. Số suất và giá trị học bổng: 9 suất, 6 triệu đồng/suất 2. Lĩnh vực xét trao học bổng: Sinh viên khoa: • Kỹ thuật Giao thông, ngành ô tô (8 suất) • Môi trường & Tài nguyên (1 suất)

Xem tiếp...