Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng JUKI năm học 2017-2018

Theo bản thỏa thuận ghi nhớ giữa trường và Công ty TNHH Juki Việt Nam về việc trao học bổng cho SV trường, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa hỗ trợ thông báo thông tin học bổng Juki cho SV được biết, cụ thể như sau: 1. Số suất và mức học bổng: 10 suất, 5.000.000 đồng/suất 2. Điều kiện nhận học bổng Sinh viên năm 3 (K2015) các ngành: - Điện – Điện tử (ưu tiên các ngành: Điện tử, Tự động) - Cơ khí (ưu tiên các ngành: Cơ điện tử, Thiết kế máy, Dệt may)

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Toyota năm 2017

Phòng CTCT – SV có nhận được thông báo dự tuyển học bổng Toyota 2017 – 2018 dành cho sinh viên đang học 2 năm cuối (K2013, K2014), cụ thể như sau: 1. Số suất và giá trị học bổng: 9 suất, 6 triệu đồng/suất 2. Lĩnh vực xét trao học bổng: Sinh viên khoa: • Kỹ thuật Giao thông, ngành ô tô (8 suất) • Môi trường & Tài nguyên (1 suất)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO DỰ TUYỂN HỌC BỔNG SACRAMENTO NĂM HỌC 2017-2018

Chương trình học bổng Sacramento hằng năm trợ cấp một số học bổng cho SV nghèo hiếu học thuộc trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM. Trong năm học 2017-2018 này, được sự tài trợ của Nhóm chuyên viên Việt Nam tại Sacramento (VPA), D.O.V.E Fund, và các thân hữu dự kiến sẽ trợ cấp 60 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/suất.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017-2018

Theo thông báo số 1701/TB-VSF của Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo học bổng cho sinh viên tỉnh Trà Vinh đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng PONY CHUNG năm 2017

Theo thông báo của Quỹ học bổng Pony Chung thuộc Tập đoàn Hyundai - Hàn Quốc, Học bổng Pony Chung năm 2017 sẽ được trao cho sinh viên và học viên cao học của Trường.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO DỰ TUYỂN HỌC BỔNG LÊ SỞ MEMORIAL SCHOLARSHIP OF EXCELLENCE NĂM HỌC 2017-2018

Theo yêu cầu của Quỹ học bổng LÊ SỞ Memorial Scholarship of Excellence, phòng CTCT-SV thông báo chương trình Học bổng LÊ SỞ Memorial Scholarship of Excellence năm học 2017 – 2018

Xem tiếp...