Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng OCB năm học 2015-2016

Theo đề nghị của ngân hàng OCB về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên học khá có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng OCB năm học 2015-2016

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Lawrence S.Ting năm học 2015-2016

Theo công văn số 33-2015/LSTF ngày 6 tháng 8 năm 2015 của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting, phòng CTCT-SV thông báo chương trình Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2015 – 2016

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Huỳnh Tấn Phát 2015

Phòng CTCT-SV có nhận được công văn của Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát về việc tổ chức xét và trao học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập xuất sắc, đang theo học khối ngành Kiến trúc – Quy hoạch

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Toshiba sau đại học năm 2015

Căn cứ công văn số 1039/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc thông báo chương trình học bổng Toshiba năm 2015, dành cho học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn, sẽ và đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Đồng hành học kỳ 2 năm học 2014-2015

Theo kết quả xét duyệt của Quỹ học bổng Đồng Hành, P.CTCT – SV thông báo kết quả 19 sinh viên được nhận học bổng Đồng Hành học kỳ II năm học 2014 – 2015.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Posco TJ Park năm 2015

Theo kết quả xét duyệt của Quỹ học bổng Posco TJ Park, P.CTCT – SV thông báo kết quả 03 sinh viên nhận học bổng Posco TJ Park năm 2015.

Xem tiếp...