Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Salang năm 2015

Theo đề nghị của Quỹ học bổng Salang về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên năm nhất có hoàn cảnh khó khăn dành cho sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Lawrence S.Ting năm học 2015-2016

Theo kết quả xét duyệt của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting, P.CTCT – SV thông báo kết quả 14 sinh viên được nhận học bổng năm học 2015 – 2016

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng BFF năm học 2015-2016

Theo đề nghị của Quỹ học bổng Big Friend Foudation về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - trường Đại học Bách Khoa

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Sacramento năm học 2015-2016

Chương trình học bổng Sacramento hằng năm trợ cấp một số học bổng cho SV nghèo hiếu học thuộc trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Quang Trung dành cho SV tỉnh Bình Định

Theo đề nghị Quỹ học bổng Quang Trung về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên có hộ khẩu tỉnh Bình Định có thành tích học tập giỏi và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học

Xem tiếp...