Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo kết quả học bổng Toyota năm học 2015-2016

Theo kết quả xét duyệt của Quỹ Học bổng Toyota, P.CTCT – SV thông báo kết quả 09 SV nhận học bổng Toyota năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Đồng hành HK1/ 2015-2016

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ quỹ học bổng Đồng hành về chương trình học bổng học kỳ I năm học 2015 – 2016 dành cho sinh viên năm 1, 2.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng CHEER SAIC năm 2015

Căn cứ công văn số 1804/ĐHQG-QHĐN ngày 6/10/2015 về chương trình học bổng CHEER SAIC năm học 2015-2016 dành cho sinh viên trường.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Pony Chung năm 2015

Theo thông báo của Tập đoàn Pony Chung - Hàn Quốc, Học bổng Pony Chung năm 2015 sẽ được trao cho sinh viên và học viên cao học của Trường.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Juki năm học 2015-2016

Theo bản thỏa thuận ghi nhớ giữa trường và Công ty TNHH Juki Việt Nam về việc trao học bổng cho SV trường, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa hỗ trợ thông báo thông tin học bổng Juki cho SV được biết

Xem tiếp...