Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo danh hiệu SV cá nhân và tập thể năm học 2014-2015 (dự kiến)

Căn cứ danh sách đề cử danh hiệu sinh viên năm học 2014-2015 của khoa và để khen thưởng tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lớp xuất sắc, lớp tiên tiến, sinh viên xuất sắc, giỏi, khá toàn diện năm học 2014-2015 trong lễ HSSV 09/01/2016

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Datalogic năm học 2015-2016

Datalogic Scanning Vietnam thông báo chương trình học bổng kỹ thuật năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên khoa Cơ khí, Điện - Điện tử, KH&KT Máy tính và Quản lý Công nghiệp.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015-2016

Quỹ học bổng Đạm Phú Mỹ do Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) được thành lập nhằm mục đích động viên khuyến khích và tôn vinh các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu tại các trường đại học.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Hella năm 2015

Theo kết quả xét duyệt của Công ty TNHH Hella Việt Nam, P.CTCT – SV thông báo kết quả 03 sinh viên nhận Học bổng Hella năm 2015.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Panasonic năm 2015

Theo kết quả xét duyệt của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, P.CTCT – SV thông báo kết quả 02 sinh viên nhận Học bổng Panasonic năm 2015.

Xem tiếp...