Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo kết quả học bổng Panasonic năm 2015

Theo kết quả xét duyệt của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, P.CTCT – SV thông báo kết quả 02 sinh viên nhận Học bổng Panasonic năm 2015.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Toyota năm học 2015-2016

Theo kết quả xét duyệt của Quỹ Học bổng Toyota, P.CTCT – SV thông báo kết quả 09 SV nhận học bổng Toyota năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Đồng hành HK1/ 2015-2016

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ quỹ học bổng Đồng hành về chương trình học bổng học kỳ I năm học 2015 – 2016 dành cho sinh viên năm 1, 2.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng CHEER SAIC năm 2015

Căn cứ công văn số 1804/ĐHQG-QHĐN ngày 6/10/2015 về chương trình học bổng CHEER SAIC năm học 2015-2016 dành cho sinh viên trường.

Xem tiếp...