Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng JBAH năm học 2015-2016

Theo kết quả xét duyệt, P.CTCT – SV thông báo 20 sinh viên được nhận học bổng JBAH năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Juki năm 2015

Theo kết quả xét duyệt của công ty TNHH Juki Việt Nam, Phòng CTCT–SV thông báo kết quả 30 sinh viên nhận Học bổng Juki năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Sumitomo năm 2015

Theo kết quả xét duyệt của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam, P.CTCT – SV thông báo kết quả 10 sinh viên được nhận học bổng Sumitomo năm học 2015 – 2016

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Lương Định Của năm học 2015-2016

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng về chương trình học bổng Lương Định Của năm học 2015 – 2016 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khan, hiếu học có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sóc Trăng.

Xem tiếp...

Thông báo lễ trao học bổng Pony Chung năm 2015

Theo kết quả xét duyệt của Đại học Quốc gia Tp.HCM, Phòng CTCT – SV thông báo kết quả 06 sinh viên và 01 học viên cao học được nhận học bổng Pony Chung năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo lễ trao học bổng Đạm Cà mau 2015

Theo kết quả xét duyệt, P.CTCT – SV thông báo 11 sinh viên được nhận học bổng Đạm Cà Mau – Hạt ngọc mùa vàng năm học 2015 – 2016

Xem tiếp...