Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015-2016

Theo kết quả xét duyệt, P.CTCT – SV thông báo danh sách 10 sinh viên được nhận học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015 – 2016

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Datalogic Scanning năm học 2015-2016

Theo kết quả xét duyệt của Công ty Datalogic Việt Nam, P.CTCT – SV thông báo kết quả 10 sinh viên được nhận học bổng Datalogic năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Điện lực Nhơn Trạch năm học 2015-2016

Theo đề nghị của công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng SMBC năm học 2015-2016

Nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại các trường đại học hàng đầu Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa Quỹ SMBC Global Foundation và cộng đồng các nước tham gia chương trình này, Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) triển khai chương trình Học bổng SMBC Global Foundation năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng STF - Dân ôn năm học 2015 - 2016

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo Saigon Time Foundation và Công ty TNHH Thực phẩm Dân Ôn về việc trao học bổng cho SV trường năm học 2015 – 2016 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương.

Xem tiếp...