Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng đồng hành HKI

Theo kết quả xét duyệt của Quỹ học bổng Đồng Hành, P.CTCT – SV thông báo kết quả 18 sinh viên được nhận học bổng Đồng Hành học kỳ I năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Chương trình học bổng KF - Samsung

Chương trình học bổng KF - Samsung về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên học khá có hoàn cảnh khó khăn

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Rosneft năm học 2015-2016

Theo kết quả xét duyệt, P.CTCT – SV thông báo kết quả 49 sinh viên được nhận học bổng Rosneft năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng OCB và Việt Nguyên 2015

Theo kết quả xét duyệt, P.CTCT – SV thông báo danh sách 30 sinh viên được nhận học bổng khó khăn năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...