Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng CHEER SAIC năm 2018

Căn cứ thông báo của quỹ học bổng CHEER SAIC về chương trình học bổng CHEER SAIC năm 2018 dành cho sinh viên trường.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Les EnFants Du VietNam năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV có nhận được thông báo học bổng Hội du học sinh tại Bỉ về chương trình học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng NK Lee năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV có nhận được thông báo chương trình học bổng NK Lee từ Ban Công tác Sinh viên ĐHQG Tp.HCM.

Xem tiếp...