Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng OCB và Việt Nguyên 2015

Theo kết quả xét duyệt, P.CTCT – SV thông báo danh sách 30 sinh viên được nhận học bổng khó khăn năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015-2016

Theo kết quả xét duyệt, P.CTCT – SV thông báo danh sách 10 sinh viên được nhận học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015 – 2016

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Datalogic Scanning năm học 2015-2016

Theo kết quả xét duyệt của Công ty Datalogic Việt Nam, P.CTCT – SV thông báo kết quả 10 sinh viên được nhận học bổng Datalogic năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Điện lực Nhơn Trạch năm học 2015-2016

Theo đề nghị của công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa.

Xem tiếp...