Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Lương Định Của năm học 2017-2018

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng về chương trình học bổng Lương Định Của năm học 2017 – 2018 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sóc Trăng. Chương trình học bổng cụ thể như sau

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng BFF năm học 2017-2018

Theo đề nghị của Quỹ học bổng Big Friend Foudation về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển chương trình học bổng Ninh Thuận năm 2017

Căn cứ công văn số 1930/ĐHQG-CTSV ngày 25/10/2017 của Ban Công tác SV về Chương trình học bổng Ninh Thuận năm 2017, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Datalogic Scanning Việt Nam năm học 2017-2018

Datalogic Scanning Vietnam thông báo chương trình học bổng kỹ thuật năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Doosan Vina năm 2017

Theo thỏa thuận hợp tác của trường Đại học Bách Khoa và Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam về việc tài trợ chương trình học bổng cho sinh viên khoa Cơ khí. Phòng CTCT-SV thông báo chương trình nhọc bổng Doosan Vina

Xem tiếp...

Kết quả học bổng Juki năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV thông báo kết quả học bổng Juki năm học 2017-2018

Xem tiếp...