Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Doosan Vina năm 2017

Theo thỏa thuận hợp tác của trường Đại học Bách Khoa và Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam về việc tài trợ chương trình học bổng cho sinh viên khoa Cơ khí. Phòng CTCT-SV thông báo chương trình nhọc bổng Doosan Vina

Xem tiếp...

Kết quả học bổng Juki năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV thông báo kết quả học bổng Juki năm học 2017-2018

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Cựu sinh viên Bách khoa Quảng Ngãi năm học 2017-2018

Căn cứ vào kết quả xét chọn, Phòng CTCT-SV thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Cựu SV Bách khoa Quảng Ngãi năm học 2017-2018

Xem tiếp...

Thông báo học bổng Đồng hành học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng Đồng hành học kỳ 1 năm học 2017-2018

Xem tiếp...

Kết quả học bổng Hiệp Phước (HIPC) năm 2017

Phòng CTCT-SV thông báo danh sách SV nhận học bổng Hiệp Phước (HIPC) năm 2017

Xem tiếp...

Kết quả học bổng Lawrence S.Ting năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV thông báo danh sách SV nhận học bổng Lawrence S.Ting năm học 2017-2018

Xem tiếp...