Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Vừ A Dính năm học 2015-2016

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Vừ A Dính năm học 2015 – 2016 dành cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Mobifone năm học 2015-2016

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Mobifone) và ĐHQG-HCM giai đoạn 2015-2020 về việc hỗ trợ cấp học bổng thường niên cho sinh viên

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Theo kết quả xét duyệt, P.CTCT – SV thông báo 20 sinh viên được nhận học bổng Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm học 2015 – 2016

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng đồng hương Bạc Liêu Cà Mau

Theo kết quả xét duyệt của Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu Cà Mau tại Tp.HCM, P.CTCT – SV thông báo kết quả 04 sinh viên được nhận học bổng hội đồng hương năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng GE năm 2016

Phòng CTCT-SV có nhận được thông báo về chương trình học bổng thường niên do Quỹ GE (GE Foundation) thành lập chính thức được triển khai lần thứ 9 tại Việt Nam.

Xem tiếp...