Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Odon Vallet năm 2016

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2016 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Kanden SS năm 2016

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Công ty Kanden System Solutions (KSS) thuộc Tập đoàn Kanden (Nhật Bản) và trường Đại học Bách khoa từ năm 2012 đến năm 2016, Quỹ học bổng Kanden sẽ trao các suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học trường có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc và đạo đức tốt.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Lương Văn Can năm 2016

Được thành lập từ tháng 9/2014, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can hướng đến mục tiêu hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Đồng hành HKII năm học 2015-2016

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ quỹ học bổng Đồng hành về chương trình học bổng học kỳ II năm học 2015 – 2016 dành cho sinh viên năm 1, 2.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng PVN năm học 2015-2016

Theo kết quả xét duyệt của Đại học Quốc gia TP.HCM và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phòng CTCT – SV thông báo kết quả 37 sinh viên được nhận học bổng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm học 2015 – 2016 .

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Mobifone năm học 2015-2016

Theo kết quả xét duyệt của Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2, Phòng CTCT – SV thông báo 4 sinh viên được nhận học bổng Mobifone năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...