Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo giải thưởng Honda Y.E.S 2016

Giải thưởng Honda Y-E-S (Honda Award for Young Engineer and Scientist) – được sáng lập bởi Quỹ Honda Foundation Nhật Bản, là giải thưởng thường niên dành cho những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái, các nhà lãnh đạo tương lại trong lĩnh vực công nghệ và khoa học kỹ thuật tại các nước đang phát triển tại khu vực châu Á, bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia và Myanmar. Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai giải thưởng này từ năm 2006 dưới sự phối hợp tổ chức của Quỹ Honda Foundation (HOF), Công ty Honda Việt Nam (HVN), và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học Công nghệ. Trong năm thứ 11 này, giải thưởng Honda Y-E-S tại Việt Nam được chính thức khởi động vào ngày 20 tháng 04 năm 2016 và mở rộng phạm vi triển khai thêm 02 trường so với năm trước là Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Khoa học – Đại học Huế, nâng tổng số trường Đại học liên kết lên con số 10.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Panasonic năm 2016

Căn cứ theo công văn số 10-16/CV-PV của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc triển khai chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2016 cho sinh viên, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng năm 2016.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Odon Vallet năm 2016

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2016 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Kanden SS năm 2016

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Công ty Kanden System Solutions (KSS) thuộc Tập đoàn Kanden (Nhật Bản) và trường Đại học Bách khoa từ năm 2012 đến năm 2016, Quỹ học bổng Kanden sẽ trao các suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học trường có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc và đạo đức tốt.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Lương Văn Can năm 2016

Được thành lập từ tháng 9/2014, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can hướng đến mục tiêu hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Đồng hành HKII năm học 2015-2016

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ quỹ học bổng Đồng hành về chương trình học bổng học kỳ II năm học 2015 – 2016 dành cho sinh viên năm 1, 2.

Xem tiếp...