Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Pony Chung Invitation Scholarship năm 2018

Thông báo dự tuyển học bổng Pony Chung Invitation Scholarship năm 2018

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Hessen năm học 2018-2019

Thông báo kết quả học bổng Hessen năm học 2018-2019

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng NỮ KỸ SƯ TƯƠNG LAI INTEL 2018

Thông báo dự tuyển học bổng NỮ KỸ SƯ TƯƠNG LAI INTEL 2018

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Vallet năm 2018

Theo kết quả xét duyệt của Ban Điều Hành Học bổng Vallet, P.CTCT – SV thông báo kết quả 31 sinh viên, học viên nhận Học bổng Vallet năm 2018.

Xem tiếp...

[KHẨN] Thông báo dự tuyển học bổng dành cho SV có thành tích học tập giỏi nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phòng CTCT-SV vừa nhận được thông tin từ một đơn vị tài trợ về việc xét cấp học bổng dành cho SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có thành tích học tập đạt kết quả cao

Xem tiếp...