Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo học bổng tài năng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi

Phòng CTCT-SV vừa nhận được thông báo từ một đơn vị tài trợ về việc tài trợ học bổng cho sinh viên tài năng, học giỏi, gia đình khó khăn

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng Đồng hành học kỳ 2

Theo kết quả xét duyệt của Quỹ học bổng Đồng Hành, P.CTCT – SV thông báo kết quả 21 sinh viên được nhận học bổng Đồng Hành học kỳ II năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng CK82 năm học 2015-2016

Theo đề nghị của Ban liên lạc cựu sinh viên CK82 về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên học khá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển giải thưởng Kova năm 2016

Giải thưởng KOVA do Ủy ban Giải thưởng KOVA trao tặng hằng năm với mục đích khuyến khích, động viên các sinh viên xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó, các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động xã hội tích cực hoặc có đề tài nghiên cứu Khoa học – Công nghệ mang tính ứng dụng cao trong xã hội.

Xem tiếp...

Thông báo giải thưởng Honda Y.E.S 2016

Giải thưởng Honda Y-E-S (Honda Award for Young Engineer and Scientist) – được sáng lập bởi Quỹ Honda Foundation Nhật Bản, là giải thưởng thường niên dành cho những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái, các nhà lãnh đạo tương lại trong lĩnh vực công nghệ và khoa học kỹ thuật tại các nước đang phát triển tại khu vực châu Á, bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia và Myanmar. Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai giải thưởng này từ năm 2006 dưới sự phối hợp tổ chức của Quỹ Honda Foundation (HOF), Công ty Honda Việt Nam (HVN), và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học Công nghệ. Trong năm thứ 11 này, giải thưởng Honda Y-E-S tại Việt Nam được chính thức khởi động vào ngày 20 tháng 04 năm 2016 và mở rộng phạm vi triển khai thêm 02 trường so với năm trước là Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Khoa học – Đại học Huế, nâng tổng số trường Đại học liên kết lên con số 10.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Panasonic năm 2016

Căn cứ theo công văn số 10-16/CV-PV của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc triển khai chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2016 cho sinh viên, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng năm 2016.

Xem tiếp...