Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Odon Vallet năm 2018

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2018 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Panasonic toàn phần đại học năm 2018

Căn cứ theo thông báo của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc triển khai chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2018 cho sinh viên,

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng HEAD English khóa hè 2018

Theo thông báo của Trung tâm Anh ngữ Head English, Phòng CTCT-SV thực hiện triển khai chương trình học bổng Head English khóa hè 2018.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Kanden SS năm 2018

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Công ty Kanden System Solutions (KSS) thuộc Tập đoàn Kanden (Nhật Bản) và trường Đại học Bách khoa từ năm 2017 đến năm 2022, Quỹ học bổng Kanden sẽ trao các suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học trường có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc và đạo đức tốt.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả xét duyệt học bổng Mobifone 2018

Theo kết quả xét duyệt của Đại học Quốc Gia Tp.HCM, P.CTCT – SV thông báo kết quả 05 sinh viên nhận học bổng Mobifone năm học 2017-2018.

Xem tiếp...