Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Microsoft Youth Spark

Nhằm mục đích hỗ trợ tài chính trong năm học 2016-2017 cho các nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có năng lực và thể hiện sự đam mê cũng như quyết tâm theo đuổi ngành Khoa học máy tính và ngành Kỹ thuật Máy tính, Tập đoàn Microsoft kết hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng quỹ thiện nguyện VNSF năm học 2016-2017

Theo đề nghị của Quỹ thiện nguyện VNSF về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Lawrence S.Ting năm học 2016-2017

Theo công văn số 08-2016/LSTF ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting, phòng CTCT-SV thông báo chương trình Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2016 – 2017 như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Thắp sáng niềm tin năm 2016

Theo công văn của Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa hỗ trợ thông báo thông tin học bổng cho SV được biết, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Huỳnh Tấn Phát năm 2016

Phòng CTCT-SV có nhận được công văn của Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát về việc tổ chức xét và trao học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập xuất sắc, đang theo học khối ngành Kiến trúc – Quy hoạch như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng nữ sinh tài năng Microsoft năm học 2016-2017

Nhằm mục đích hỗ trợ tài chính trong năm học 2016-2017 cho các nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có năng lực và thể hiện sự đam mê cũng như quyết tâm theo đuổi ngành Khoa học máy tính và ngành Kỹ thuật Máy tính, Tập đoàn Microsoft kết hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...