Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo kết quả học bổng Cardimudi năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào kết quả xét duyệt của đơn vị tài trợ, Phòng CTCT-SV thông báo 06 sinh viên sau đây nhận được học bổng:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Posco TJ Park năm 2016

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh về chương trình học bổng POSCO TJ Park năm 2016. Chương trình học bổng cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Vallet năm 2016

Theo kết quả xét duyệt của Ban Điều Hành Học bổng Vallet, P.CTCT – SV thông báo kết quả 31 sinh viên, học viên nhận Học bổng Vallet năm 2016.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2016-2017

Theo thông báo số 1601/TB-VSF của Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo học bổng cho sinh viên tỉnh Trà Vinh đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Vì an ninh tài nguyên nước năm học 2016-2017

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) dành cho sinh viên đang theo học Đại học chuyên ngành Môi trường và tài trợ nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ về môi trường nước như sau:

Xem tiếp...

Thông báo cuộc thi Đối thoại bền vững Esquel 2016

P.QHĐN gửi đến sinh viên thông tin Cuộc thi tìm kiếm đại diện sinh viên Việt Nam cho chương trình “Đối thoại bền vững” của tập đoàn Esquel 2016 như sau:

Xem tiếp...