Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển học bổng Sacramento năm học 2016-2017

Chương trình học bổng Sacramento hằng năm trợ cấp một số học bổng cho SV nghèo hiếu học thuộc trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Doosan Vina năm 2016

Theo thỏa thuận hợp tác của trường Đại học Bách Khoa và Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam về việc tài trợ chương trình học bổng cho sinh viên khoa Cơ khí. Phòng CTCT-SV thông báo chương trình nhọc bổng Doosan Vina như sau:

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng CK82 đợt 1 năm học 2016-2017

Theo kết quả xét duyệt từ đơn vị tài trợ, P.CTCT-V thông báo 10 SV được xét cấp học bổng CK82. Danh sách cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Lawrence S.Ting năm học 2016-2017

Theo kết quả xét duyệt của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting, P.CTCT – SV thông báo kết quả 14 sinh viên được nhận học bổng năm học 2016 – 2017.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Việt Nguyên năm học 2016-2017

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 – Việt Nguyên về việc hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau:

Xem tiếp...