Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo dự tuyển giải thưởng Kova năm 2018

Giải thưởng KOVA do Ủy ban Giải thưởng KOVA trao tặng hằng năm với mục đích khuyến khích, động viên các sinh viên xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó, các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động xã hội tích cực hoặc có đề tài nghiên cứu Khoa học – Công nghệ mang tính ứng dụng cao trong xã hội.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Người bạn đồng hành 2018

Căn cứ theo công văn số 62/DRD-Phòng Dự án/2018 của Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) trực thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc trao học bổng cho sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập,

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Odon Vallet năm 2018

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2018 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Panasonic toàn phần đại học năm 2018

Căn cứ theo thông báo của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc triển khai chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2018 cho sinh viên,

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng HEAD English khóa hè 2018

Theo thông báo của Trung tâm Anh ngữ Head English, Phòng CTCT-SV thực hiện triển khai chương trình học bổng Head English khóa hè 2018.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Kanden SS năm 2018

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Công ty Kanden System Solutions (KSS) thuộc Tập đoàn Kanden (Nhật Bản) và trường Đại học Bách khoa từ năm 2017 đến năm 2022, Quỹ học bổng Kanden sẽ trao các suất học bổng cho sinh viên, học viên cao học trường có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc và đạo đức tốt.

Xem tiếp...