Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Học bổng

Thông báo nhận khen thưởng danh hiệu SV cá nhân và tập thể năm học 2015-2016

Căn cứ các Quyết định khen thưởng danh hiệu SV, Phòng CTCT-SV thông báo kết quả và mức khen thưởng đối với các danh hiệu SV/ tập thể SV năm học 2015 - 2016 như sau:

Xem tiếp...

Thông báo kết quả và lễ trao học bổng Ninh Thuận năm 2016

Theo kết quả xét duyệt của Đại học Quốc Gia Tp.HCM, P.CTCT – SV thông báo kết quả 03 sinh viên nhận học bổng Ninh Thuận năm 2016.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau năm học 2016-2017

Phòng CTCT – SV có nhận thông báo từ quỹ học bổng Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau về chương trình học bổng năm học 2016 – 2017 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xem tiếp...

Thông báo kết quả học bổng nữ sinh Microsoft Youth Spark 2016

Theo kết quả xét duyệt của công ty Trung tâm Giáo dục và Phát triển và Công ty Microsoft, Phòng CTCT–SV thông báo kết quả 10 sinh viên nhận học bổng Microsoft năm học 2016 – 2017.

Xem tiếp...

Thông báo dự tuyển học bổng Toyota năm 2016 "gấp"

Phòng CTCT – SV có nhận được thông báo dự tuyển học bổng Toyota 2016 – 2017 dành cho sinh viên năm cuối như sau:

Xem tiếp...