Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Gia Hạn Học phí

Quyết định gia hạn đóng học phí HK211 cho SV hệ chính quy

Phòng CTCT-SV thông báo quyết định gia hạn đóng học phí HK211 cho SV hệ chính quy.

Xem tiếp...

Quyết định gia hạn đóng học phí HK 202 cho SV hệ chính quy

Phòng CTCT-SV thông báo quyết định gia hạn đóng học phí HK 202 cho SV hệ chính quy

Xem tiếp...

Thông báo Gia hạn đóng học phí học kỳ 202 đối với sinh viên hệ chính quy

Thông báo Gia hạn đóng học phí học kỳ 202 đối với sinh viên hệ chính quy

Xem tiếp...

Quyết định gia hạn đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho SV hệ chính quy

Sau thời gian nhận hồ sơ sinh viên, Phòng CTCT-SV thông báo quyết định gia hạn đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 cho SV hệ chính quy.

Xem tiếp...

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ gia hạn đóng học phí HK201 đối với SV hệ chính quy

Căn cứ thông báo thời gian đóng học phí của Phòng Đào tạo, Phòng CTCT-SV thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ gia hạn học phí HK201 đối với SV hệ chính quy: đến 15h00 ngày 12/11/2020

Xem tiếp...