Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Gia hạn học phí

Quyết định gia hạn học phí HK 2/2017-2018 của SV chính quy

Phòng CTCT-SV thông báo quyết định và danh sách SV được gia hạn học phí HK 2/2017-2018.

Xem tiếp...

Thông báo gia hạn học phí học kỳ 2/2017-2018

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (172) đúng hạn, phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 172 cho sinh viên.

Xem tiếp...

Quyết định gia hạn đóng học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV thông báo SV quyết định gia hạn đóng học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Xem tiếp...

Thông báo Gia hạn đóng học phí học kỳ 1/2017-2018

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 (171) đúng hạn, phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 171 cho sinh viên.

Xem tiếp...

Quyết định gia hạn học phí học kỳ 2/2016-2017

Theo quyết định số 1047 ngày 03/5/2017, Phòng CTCT-SV thông báo danh sách SV hệ chính quy được gia hạn học phí HK 162 (43 SV) . Theo quyết định số 1048 ngày 03/5/2017, Phòng CTCT-SV thông báo danh sách SV hệ VLVH được gia hạn học phí HK 162 (03 SV) .

Xem tiếp...