Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Danh hiệu Sinh viên

Thông báo thời gian nhận Giấy khen và giấy chứng nhận danh hiệu SV năm học 2016-2017

Phòng CTCT-SV căn cứ các quyết định khen thưởng danh hiệu SV năm học 2016-2017, Phòng thông báo thời gian nhận giấy khen và giấy chứng nhận danh hiệu SV năm học 2016-2017. Nội dung cụ thể SV xem ở file đính kèm.

Xem tiếp...

Thông báo các Quyết định khen thưởng danh hiệu SV năm học 2016-2017

Căn cứ danh sách đề cử và kết quả xét danh hiệu SV năm học 2016-2017, Phòng CTCT-SV thông báo các quyết định khen thưởng danh hiệu SV năm học 2016-2017 (cá nhân, tập thể). Sinh viên xem quyết định cụ thể các danh hiệu ở files đính kèm.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO DANH SÁCH DANH HIỆU SV NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ danh sách đề cử danh hiệu sinh viên năm học 2016-2017 của khoa và để khen thưởng tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lớp xuất sắc, lớp tiên tiến, sinh viên xuất sắc, giỏi, khá toàn diện năm học 2016-2017, Phòng CTCT-SV gửi khoa danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt các danh hiệu trên (danh sách dự kiến đính kèm). Để tránh sai sót, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa kiểm tra và hỗ trợ thông báo cho SV được biết. Các thông tin phản hồi và thắc mắc, khiếu nại, SV vui lòng liên hệ Phòng CTCT-SV – C. Xuân trước 16h00 ngày 18/12/2017 (thứ hai). Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của SV và sẽ trình Ban Giám hiệu ký duyệt danh sách chính thức.

Xem tiếp...

Tiêu chuẩn xét danh hiệu SV năm học

Căn cứ vào thành tích học tập, rèn luyện cả năm học của sinh viên; tập thể lớp sinh viên, cùng ý kiến đề nghị của các khoa, Hiệu trưởng sẽ ký quyết định khen thưởng các danh hiệu cá nhân, tập thể sinh viên theo năm học.

Xem tiếp...