Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Danh hiệu Sinh viên

Tiêu chuẩn xét danh hiệu SV năm học

Căn cứ vào thành tích học tập, rèn luyện cả năm học của sinh viên; tập thể lớp sinh viên, cùng ý kiến đề nghị của các khoa, Hiệu trưởng sẽ ký quyết định khen thưởng các danh hiệu cá nhân, tập thể sinh viên theo năm học.

Xem tiếp...

Thông báo nhận khen thưởng danh hiệu sinh viên tập thể và cá nhân năm học 2014-2015

Căn cứ các Quyết định khen thưởng danh hiệu SV, Phòng CTCT-SV thông báo kết quả và mức khen thưởng đối với các danh hiệu SV/ tập thể SV năm học 2014 - 2015

Xem tiếp...