Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Danh Hiệu Sinh Viên

Thông báo SV nhận giấy khen và giấy chứng nhận danh hiệu SV năm học 2018-2019

1) SV sẽ nhận khen thưởng danh hiệu SV bằng hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng OCB của SV đã cung cấp cho Phòng CTCT-SV. 2) Các SV, tập thể đạt danh hiệu Lớp SV Xuất sắc, Lớp SV Tiên tiến, SV Xuất sắc và SV Giỏi toàn diện nhận giấy khen tại Phòng CTCT-SV, từ ngày 15/7/2020 - 30/12/2020. SV mang theo thẻ SV khi nhận. 3) Các SV đạt danh hiệu SV Khá toàn diện nếu có nhu cầu, đăng ký giấy chứng nhận SV Khá toàn diện tại Phòng CTCT-SV.

Xem tiếp...

Thông báo phản hồi danh hiệu SV năm học 2018-2019

Căn cứ danh sách đề cử danh hiệu sinh viên năm học 2018-2019 của khoa và để khen thưởng tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lớp xuất sắc, lớp tiên tiến, sinh viên xuất sắc, giỏi, khá toàn diện năm học 2018-2019, Phòng CTCT-SV gửi khoa danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt các danh hiệu trên (danh sách dự kiến đính kèm). Để tránh sai sót, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa kiểm tra và hỗ trợ thông báo cho SV được biết. Trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, các thông tin phản hồi và thắc mắc, khiếu nại, SV vui lòng liên hệ Phòng CTCT-SV qua email xuanctct@hcmut.edu.vn trước 16h00 ngày 15/5/2020 (thứ sáu). Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của SV và sẽ trình Ban Giám hiệu ký duyệt danh sách chính thức.

Xem tiếp...

Thông báo nhận giấy khen và giấy chứng nhận danh hiệu SV năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV thông báo thời gian SV nhận giấy khen, giấy chứng nhận danh hiệu SV năm học 2017-2018 tại Phòng CTCT-SV.

Xem tiếp...

Thông báo thời gian phản hồi danh hiệu SV năm học 2017-2018

Căn cứ danh sách đề cử danh hiệu sinh viên năm học 2017-2018 của khoa và để khen thưởng tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lớp xuất sắc, lớp tiên tiến, sinh viên xuất sắc, giỏi, khá toàn diện năm học 2017-2018, Phòng CTCT-SV gửi khoa danh sách sinh viên đủ điều kiện đạt các danh hiệu trên (danh sách dự kiến đính kèm). Để tránh sai sót, Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa kiểm tra và hỗ trợ thông báo cho SV được biết. Các thông tin phản hồi và thắc mắc, khiếu nại, SV vui lòng liên hệ Phòng CTCT-SV – C. Xuân trước 16h00 ngày 04/01/2019 (thứ sáu). Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của SV và sẽ trình Ban Giám hiệu ký duyệt danh sách chính thức.

Xem tiếp...