Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Bảo Hiểm YTế

Thông báo V/v nộp thẻ BHYT còn giá trị sử dụng trong năm 2018 cho SV K2018

Thực hiện theo công văn số 107/ĐHBK-CTCT-SV ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Phòng CTCT-SV về kế hoạch thu bảo hiểm và KSK đầu vào cho sinh viên K2018 năm học 2018 – 2019, trong đợt nhập học nhà trường đã thu tiền BHYT + BHTN (từ 01/10/2018 đến 31/12/2018) cho toàn bộ sinh viên K2018, tuy nhiên có vẫn có SV có thẻ còn thời hạn sử dụng đến hết năm 2018.

Xem tiếp...