Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Bảo Hiểm YTế

Thu bảo hiểm năm 2019 cho sinh viên các khóa – đợt 3

Trong đợt thu Bảo hiểm cho sinh viên các khóa năm 2019, sau khi tổng hợp dữ liệu đợt 1&2 thì vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa tham gia BHYT + BHTN, nay Phòng CTCT – SV thông báo lịch thu bảo hiểm đợt 3 cụ thể như sau :

Xem tiếp...

Thu bảo hiểm năm 2019 cho sinh viên các khóa – đợt 2.

Thực hiện theo công văn số 299 của Phòng CTCT – SV ngày 29/10/2018 về việc thu bảo hiểm năm 2019 cho sinh viên các khóa từ ngày 15/11/2018 đến ngày 05/12/2018. Tuy nhiên sau khi tổng hợp dữ liệu đợt 1 thì vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa tham gia BHYT + BHTN, nay Phòng CTCT – SV thông báo lịch thu bảo hiểm đợt 2 cụ thể như sau :

Xem tiếp...

Thông báo lịch thu BHYT BHTN năm 2019+cho sinh viên các khóa

Kính gửi: Ban Chủ Nhiệm Các Khoa Căn cứ vào luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 11/11/2008 và Nghị định số 62/2009/NĐ - CP ngày 27/7/2009 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT bắt buộc, và thực hiện theo công văn số 1416 /TB - BHXH ngày 17/07/2018 của BHXH TP.HCM về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.

Xem tiếp...

Thông báo V/v nộp thẻ BHYT còn giá trị sử dụng trong năm 2018 cho SV K2018

Thực hiện theo công văn số 107/ĐHBK-CTCT-SV ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Phòng CTCT-SV về kế hoạch thu bảo hiểm và KSK đầu vào cho sinh viên K2018 năm học 2018 – 2019, trong đợt nhập học nhà trường đã thu tiền BHYT + BHTN (từ 01/10/2018 đến 31/12/2018) cho toàn bộ sinh viên K2018, tuy nhiên có vẫn có SV có thẻ còn thời hạn sử dụng đến hết năm 2018.

Xem tiếp...