Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Nhân sự

        

Nhân sự Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên Điện thoại: 08.38647.256/5211

 

STT

Họ và Tên

 Chức vụ

Email

1

Võ Tấn Thông

Trưởng Phòng

vtthong@hcmut.edu.vn

2

Nguyễn Phạm Khương Duy

Phó trưởng Phòng

npkhuongduy@hcmut.edu.vn

3

Trần Trung Nghĩa

Phó trưởng Phòng

 ttnghia@hcmut.edu.vn

4

Đỗ Quang Phi

Nhân Viên

dqphi@hcmut.edu.vn

5

Trần Thị Thanh Xuân

Nhân Viên

xuanctct@hcmut.edu.vn

6

Lê Thị Huế

Nhân Viên

lhue@hcmut.edu.vn

7

Nguyễn Thị Như Hà

Nhân Viên

 

8

Phạm Thị Kim Phượng

Nhân Viên

kimphuongctct@hcmut.edu.vn

9

Ngô Thị Vân

Nhân Viên

thuyvanctct@hcmut.edu.vn

10

Nguyễn Ngọc Châu

Nhân Viên

nnchau@hcmut.eud.vn

11

Lê Na

Nhân Viên

lenactct@hcmut.edu.vn

12

Trần Huỳnh Đại Phong

Nhân Viên

Trạm Ytế

 

 

13

Vũ Thị Thuý

Trưởng Trạm Ytế

vuthuy@hcmut.edu.vn

14

Võ Vân Mai Phương

Nhân Viên

vovanmaiphuong@gmail.com

15

Đặng Thị Thảo Linh

Nhân Viên

 

16

Trần Thị Phượng Hằng

Nhân Viên

tranphuonghang204@gmail.com

17

Nguyễn Thị Thanh Hà

Nhân Viên

nttha1986@gmail.com